סרבני פינוי בינוי ביהוד - מתוך עיתון דה-מרקר
[לידיעה המלאה]
כיצד מקדמים תמ''א 38 כשהשכן רוצה לבנות על הגג? מתוך The Marker
ועד בית המנסה לקדם את שיפוץ הבניין; אחד השכנים מלמעלה נחוש לבנות חדר על הגג; ...
[לידיעה המלאה]
פרויקט נוסף של ''בן דוד''
מתוך עיתון "ידיעות רמת גן"
[לידיעה המלאה]
מתוך עיתון כלכליסט
דיירים סרבנים. מתוך אתר כלכליסט מתאריך 17.1.2011
[לידיעה המלאה]
מתוך גלובס - הדייר הסרבן
תקנות חדשות לטיפול בדיירים סרבנים...
[לידיעה המלאה]
תביעה נגד סרבני פינוי בינוי ותמ''א 38
[לידיעה המלאה]
נזקי רעידת אדמה
מומחי ועדת ההיגוי לרעידות אדמה הציגו תרחיש אימים לרעש שצפוי לדעתם להתרחש אצלנו ...
[לידיעה המלאה]
 


תמ"א 38 – דברי הסבר

לנוכח גל רעידות האדמה שפקד את העולם בעשור האחרון והסטטיסטיקה מראה שצפויה רעידת אדמה בקרוב (מנסיון העבר למדנו שרעידת אדמה מתרחשת כל 83שנים), מצאה המדינה פתרון ללא עלות מצידה, שיצדיק את חוסר המעש שלה למקרה שאכן תתרחש רעידת אדמה בעוצמה גבוהה.

המדינה "מתמודדת" עם סכנת רעידת אדמה באמצעות תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים – תמ"א 38. דהיינו במקום לבצע מהלכים בשטח כמו בדיקת מבנים וביצוע חיזוקים בפועל, המדינה החליטה להעביר לדיירים את האחריות לביצוע החיזוקים תוך הענקת הקלות ותמריצים שונים לביצוע החיזוק.

על מנת לפשט להגדיר לאילו בניינים דרוש חיזוק, קבעו הרשויות באופן גורף שתמ"א 38 תחול על מבנים קיימים שההיתר לבנייתם הוצא לפני 01/01/1980 . (לגבי כל המבנים והתוספות שנבנו מאז, תמ"א 38 לא חלה עליהם ודרושה בדיקה הנדסית כדי לברר אם הבניין עומד בקריטריונים להחלת תמ"א 38) . תאריך זה נקבע על פי המועד שבו נכנס התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידת אדמה – ת"י 413 לתוקפו והוחל בישומו.

מטרת תמ"א 38 לשפר את עמידות הבניינים הישנים בפני רעידות אדמה והוראות התקן קובעות את המסגרת החוקית שתאפשר מתן היתרי בנייה. כמו כן תמ"א 38 מציעה תמריצים שיעודדו, מבחינה כלכלית, ביצוע החיזוקים.

תמ"א 38 – קובעת הוראות למתן היתרי בניה לצורך החיזוק ומאפשרת הקלות שונות כמו: חריגה מגובה ומקווי בניין המותרים ע"פ תכנית בניין עיר (תב"ע) קיימת. החריגה מתייחסת לאלמנטים החיזוק, הממ"ד והמעלית.

במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, התמ"א מאפשרת שני סוגי תוספות בנייה למבני מגורים קיימים:

- הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה.

- תוספת יחידות דיור למבנה.

באמצעות תוספות בניה אלו מנסה תמ"א 38 לתמרץ את הדיירים לביצוע החיזוק ולשפר את התב"ע הקיימת. תמ"א 38 נותנת לוועדה המקומית שיקול דעת לגודל התמריץ הניתן. דהיינו אילו תוספות בניה ושילוב ביניהם מתאימים לכל מבנה ע"פ תנאי הבניין והסביבה.

לוועדה המקומית שיקול דעת רחב, והיא יכולה לאשר את מרכיבי החיזוק בלבד או לאפשר הוספת יחידות דיור נוספות לבניין. ישנם וועדות שמאפשרות תוספת של עד ארבע קומות (לדוגמא: עיריית ראשון-לציון).

חלק מהאמצעים שנועדו להקל על מימוש התמריצים שמציעה תמ"א 38 ולסייע ביישום התכנית הם תיקוני חוקים קיימים כמו:

1) תיקון חוק המקרקעין – מאפשר את החיזוק ותוספת יחידות דיור ברכוש המשותף ע"פ החלטת שני שלישים מבעלי הדירות בבית משותף.

2) תיקון חוק התכנון והבנייה מאפשר הקלות ו\או פטור מהיטל השבחה.

3) תיקון חוק מיסוי מקרקעין נותן פטור והקלות ממיסים לדיירים וליזם שמבצע את החיזוק ומוסיף יחידות דיור למבנה.

4) תיקון של תקנות התכנון והבנייה מאפשר התאמת תקנות התכנון והבנייה            (1970) בנושא רישוי, הוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות, הסדרת מקומות חנייה, חתימות בעלים, חישובים סטטיים וכו'.

התמריץ הכלכלי שמעניקה תמ"א 38 לא תמיד מספיק לממן את חיזוק המבנה ואכן עד עתה בוצעו חיזוקים במבנים בודדים, בעיקר במרכז הארץ, במקומות בהם מחירי הדירות גבוהים ויש כדאיות כלכלית.

באשר לשאר חלקי הארץ, מקומות בהם סכנת רעידת אדמה גדולה יותר באופן משמעותי, לא בוצעו חיזוקי מבנים עד עתה מאחר ואין כדאיות כלכלית. בעלי הבתים לא יכולים \ לא מעוניינים לממן את חיזוק הבניין מכספם. הכנסת החליטה בינואר 2008 להקצות תקציבים לסיוע בשיפוץ מבנים במסגרת התמ"א בפריפריה אך בפועל לא נעשה דבר.

 
 

בנייה ירוקה תמ"א 38 צור קשר ניהול שאלות ותשובות מאמרים פרופיל החברה הפרויקטים שלנו פגישת יעוץ